Woonlastenverzekering

De woonlastenverzekering verzekert je tegen het risico van een dalend inkomen als gevolg van ziekte, een ongeluk of werkloosheid. De verzekering vangt de woonlasten op en vormt daarmee meestal een aanvulling op een werkloosheidsuitkering of WIA-uitkering.

Eerste twee jaar zekerheid via werkgever

Word je ziek gedurende een periode dat je in dienst bent bij een werkgever? Dan betaalt die werkgever jouw salaris gedurende twee jaar door. Het eerste jaar vaak 100% en daarna minimaal 70%.

Werkloosheid en werkgever

Qua werkloosheid geldt dat jouw werkgever je een aantal maanden vergoeding geeft, afhankelijk van de periode dat je voor hem of haar hebt gewerkt. Voor de periode dat de vergoeding lager wordt of voor een bepaalde periode dat er geen vergoeding geldt, kan de woonlastenverzekering uitkomst bieden.

Meer informatie ontvangen over woonlastenverzekering?

Neem contact met ons op!

Patrick Heskamp Financieel adviseur

Welke aanvulling ontvang je?

Een woonlastenverzekering vult je inkomen aan. De hoogte van de uitkering van de woonlastenverzekering is afhankelijk van eventuele uitkeringen die jij krijgt. De arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt de gehele of een gedeelte van jouw inkomensterugval. De specifieke invulling van jouw arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen we samen bepalen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

Zelfstandig ondernemers hebben geen recht op een WIA- of WGA-uitkering via de overheid. Daarvoor dragen ze dan ook geen verzekeringspremie af. Het kan daarom zinvol zijn de arbeidsongeschiktheid af te dekken met een verzekering.