Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder, commissaris of toezichthouder bij een organisatie ben je zeker van je zaak. Besluiten neem je weloverwogen, maar toch heb je daarmee geen absolute zekerheid. Wat als jouw besluit verkeerd uitpakt en je daarmee iemand anders, binnen óf buiten je organisatie, dupeert? In die gevallen kun je als bestuurder aansprakelijk worden gesteld. In bepaalde gevallen raakt dit zelfs je privévermogen. Dit risico dek je af via de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Wat dekt de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

  • Aansprakelijkheid van jou als bestuurder, commissaris of toezichthouder
  • Aansprakelijkheid bij interne én externe partijen: werknemers, klanten, etc..
  • De kosten van rechtsbijstand

Is deze verzekering voor mij van toepassing?

Ben je als bestuurder actief bij een B.V., vereniging, stichting of VVE? Dan kan deze verzekering jou de noodzakelijke zekerheid geven. De verzekering geldt overigens automatisch voor het gehele bestuur. In het geval van een Holding kunnen ook dochterondernemingen worden verzekerd.

Verzeker je bestuursaansprakelijkheid

Vraag meer informatie aan