Motorverzekering

Op de motor wil je perfect verzekerd zijn en niet te veel premie betalen. Wij kunnen je inzicht geven in de verschillende mogelijkheden van de motorverzekering, zowel qua premie als qua dekking.

Dekking motorverzekering

De dekking van de motorverzekering heeft veel overeenkomsten met de autoverzekering. De verschillende dekkingen zijn:

  • Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)
  • WA + Diefstal + Schade door brand en storm
  • WA + Alle schades, los van wie of wat de schade veroorzaakt heeft

Uitbreidingen en aanvullingen

De dekking van de motorverzekering kan eenvoudig verder worden uitgebreid:

  • Nieuwwaarderegeling: hiermee wordt altijd de aanschafwaarde vergoed.
  • Opzittendenverzekering: deze vergoedt bij invaliditeit of overlijden.
  • Rechtsbijstand: deze helpt je bij discussies rondom schade.
  • Vervangend vervoer: wanneer je met de motor niet meer verder kunt.

Meer informatie of een premievergelijking ontvangen?

Neem dan contact met ons op!